LI sesja Rady Gminy Żórawina – porządek obrad

plansza_przed_transmisja_18

Uprzejmie zapraszam na LI sesję Rady Gminy Żórawina , która odbędzie się w dniu

14 września  br. o godzinie  14:00  w Gminnym Centrum Kultury .

 

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z XLIX sesji z dnia 30 czerwca 2023r.
 5. Zatwierdzenie protokołu z L sesji z dnia 9 sierpnia 2023r.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Żórawina.
 7. Informacja Wójta Gminy Żórawina na temat spraw bieżących.
 8. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Gminy Żórawina z przeprowadzonych posiedzeń komisji tematycznych.
 9. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Żórawina
 10. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Karwiany, obręb Karwiany-Komorowice, gm. Żórawina- Klonowa, Modrzewiowa, Jarzębinowa, Dębowa
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnej zasobu Gminy Żórawina- obręb Polakowice
 12. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ulicy Gwiaździstej w Żórawinie.
 13. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Żerniki Wielkie – nakładka asfaltowa
 14. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Żerniki Wielkie – krawężniki
 15. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Suchego Dworu
 16. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ul. Czereśniowej w Mędłowie
 17. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Polakowicach
 18. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez panią Marlenę Ch. w dniu 23 czerwca 2023r.
 19. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez pana Łukasza U. w dniu 23 luty 2023r.
 20. Wnioski i interpelacje.
 21. Zamknięcie obrad sesji.

https://zorawina.bip.gov.pl/terminy-sesji/li-sesja-rady-gminy-zorawina-w-dniu-14-wrzesnia-2023-godzina-14-00.html

Udostępnij: