Laptopy i drukarki dla sołtysów, sprzęt komputerowy dla Urzędu Gminy

blog-img-08

Przystępujšc do programu Rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Gmina Żórawina wykorzystała możliwoœć by jeszcze bardziej zwiększyć swojš atrakcyjnoœć zarówno dla mieszkańców, jak i potencjalnych inwestorów. Z unijnych funduszy pozyskała ponad 300 tysięcy złotych, przy własnym wkładzie ponad 50 tysięcy.

26 notebooków wraz z drukarkami laserowymi i dostępem do internetu trafiło do sołectw na terenie gminy umożliwiajšc poprzez użyczenie ich sołtysom stworzenie e-punktów dostępu dla mieszkańców ułatwiajšc im dostęp do formularzy elektronicznych.
Sołtysi otrzymali też ujednoliconš pocztę elektronicznš dzięki której mogš się porozumiewać z mieszkańcami oraz komunikować z urzędem gminy. Adresy email do sołtysów zostały opublikowane na stronie internetowej Gminy Żórawina.
Uroczyste przekazanie laptopów i drukarek sołtysom odbyło się podczas sesji Rady Gminy Żórawina w dniu 5 listopada 2010r.
Sprzęt komputerowy, nowe drukarki i skaner trafiły także do Urzędu Gminy wspomagajšc pracę w elektronicznym obiegu dokumentów.
To wszystko zwiększa komfort kontaktu mieszkańca z urzędem, ułatwia przepływ dokumentów pomiędzy mieszkańcami a urzędem – a przejrzysta administracja powoduje, że gmina zyskuje na atrakcyjnoœci wobec potencjalnych inwestorów.

Sprzęt został dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach projektu pt.: „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępnoœci elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica, Jordanów Œlšski, Kšty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina” współfinansowany przez Unię Europejskš z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnoœlšskiego na lata 2007 – 2013.

Udostępnij: