Laptopy dla uczniów klas IV

work

Informujemy, że w ramach realizacji ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz. U. z 2023 r. poz. 1369). do wszystkich szkół w Gminie Żórawina zostały dostarczone laptopy HP ProBook 440 G9 i niebawem placówki rozpoczną proces przekazywania rodzicom laptopów dla czwartoklasistów.

Jako pierwsi, laptopy otrzymają uczniowie, którzy figurowali w rejestrze uczniów klas III w danej szkole w dniu 30.09.2022 r., a uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w danej szkole po 30.09.2022 r. otrzymają sprzęt w późniejszym terminie po dokonaniu relokacji laptopów miedzy szkołami.

Rodzice uczniów klas IV, którzy otrzymali już laptopy w ramach programu wsparcia rozwoju cyfrowego dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, a którzy chcą wymienić sprzęt dla ucznia proszeni są o kontakt z Urzędem Gminy (nr telefonu 71 3814139) celem ustalenia terminu zwrotu laptopa. Dopiero po zwróceniu sprzętu do UG, rodzic czwartoklasisty może zgłosić się do szkoły aby otrzymać nowy laptop.

Co do zasady, laptopy będą stanowiły własność rodziców lub prawnych opiekunów, na podstawie umowy zawartej  z organem prowadzącym. Odbierając sprzęt, rodzic będzie musiał złożyć oświadczenie, że uczeń nie otrzymał laptopa w innej szkole/klasie objętej wsparciem.
Od tego momentu przekazany uczniowi sprzęt przez 5 lat nie może być sprzedany, zastawiany lub podarowany/użyczony/wynajęty komuś innemu i jeżeli zaistnieje taka potrzeba ma być okazany w siedzibie szkoły, do której uczęszcza uczeń.
Według kolejnego zapisu rodzic zobowiąże się do nieusuwania wzorów graficznych, oznaczeń (logo), symboli, naklejek (licencji) dotyczących promocji realizowanego wsparcia wynikającego z ustawy lub identyfikujących przedmiot umowy. Wszystkie laptopy w bieżącej edycji zostaną przekazane do 31 grudnia 2023 r.

 

 

Udostępnij: