L nadzwyczajna sesja Rady Gminy Żórawina 09.08.2023 r. o godz. 08:30

plansza_przed_transmisja_18
Uprzejmie zapraszam na L nadzwyczajną sesję  Rady Gminy Żórawina, która odbędzie się w dniu 9 sierpnia    2023 r. o godz.08:30  w Gminnym Centrum Kultury w trybie stacjonarnym.
Sesja została zwołana w trybie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( t.j. Dz.U. z 2023 poz.40 ze zm.) na wniosek Wójta.
Porządek obrad
  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Żórawina na rok 2023.
  4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żórawina na lata 2023-2028
  5. Zamknięcie
Udostępnij: