Konsultacje w sprawie działalnoœci pożytku publicznego

blog-img-08

Na BIP w dziale Prawo Lokalne–> Zarzšdzenia zostało zamieszczone zarzšdzenie Wójta Gminy Żórawina o numerze 4/2010 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarzšdowymi projektu programu współpracy na 2011r.

Udostępnij: