Konsultacje społeczne

blog-img-08

Szanowni Państwo !

Mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarzšdowych i samorzšdóworaz przedsiębiorcy działajšcy w obszarze aktywnoœci Lokalnej Grupy Działania (LGD): Stowarzyszenie LIDER A4 tj. w obrębie gmin: Kobierzyce, Kšty Wrocławskie, Siechnice i Żórawina.

Rozpoczęliœmy ostatni rok wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2007-2013, zapraszamy Państwa do dyskusji w ramach podsumowania tego okresu, a także partycypacji w planowaniu wizji LSR na lata 2014-2020.

Co to jest LEADER, LGD i LSR? Co dalej w 2014-2020?

Jeœli nie znacie Państwo jeszcze programu LEADER wdrażanego w ramach 4 osi PROW 2007-2013 oraz dotychczasowej działalnoœci Stowarzyszenia LIDER A4 zapraszamy do zapoznania się z materiałami udostępnianymi przez naszš stronęwww.lider-a4.pl a w szczególnoœci:

BROSZURĽ „Program Leader – przewodnik dla społecznoœci lokalnych” gdzie, w krótkiej przystępnej formie, zapoznajš się Państwo z naszš misjš, celami i głównymi formami działania, a także aktualnie obowišzujšcymi kryteriami wyboru projektów do dofinansowania.

RAPORTEM Z EWALUACJI Tu wyczytajš Państwo o zrealizowanych przez nas działaniach do roku 2012, a także opinie członków i mieszkańców LGD.

Lokalnš Strategiš Rozwoju 2007-2013

ANKIETĘ INTERNETOWĽ dla tych z Państwa, którzy chcš wyrazić swojš opinię anonimowo

PRAGNIEMY POZNAC PAŃSTWA OPINIE ORAZ ZAPROSIĆ DO WSPÓŁTWORZENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 2014-2020

Zapraszamy także do PUNKTU KONSULTACYJNEGO w biurze Stowarzyszenia LIDER A4 w Kobierzycach przy ul. Witosa 15, czynny w dni robocze w godzinach 7.30-15.30, a w œrody 8.30-16.30

Zapraszamy w dniu 27.05.2014 na konsultacje w Kobierzyce GOKiS godz. 17.00 – 19.00

z wyrazami szacunku,
Małgorzata Żurawska
Wiceprezes Zarzšdu

Udostępnij: