Konkurs Plastyczny dla klas 4-6 SP – Cztery pory roku z odnawialnymi źródłami energii

colored-pencils-g92ea6ec27_1920

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaprasza uczniów klas 46 Szkół
Podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pn. „Cztery pory roku z odnawialnymi źródłami energii”.


Prace konkursowe należy przesłać do 4 listopada 2022 roku (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

ul. Jastrzębia 24; 53-148 Wrocław

Szczegóły konkursu dostępne są na stronie:
https://wfosigw.wroclaw.pl/aktualnosci/a_2115,konkurs-plastyczny-cztery-pory-roku-z-odnawialnymi-zrodlami-
energii

Poniżej znajduje się regulamin oraz załączniki do regulaminu:

Udostępnij: