Konkurs na najładniejszą kartkę świąteczną

258778986_2945907288993767_7032150191322400100_n

Wójt Gminy Żórawina zaprasza wszystkie dzieci mieszkające na terenie gminy do wzięcia udziału w i edycji konkursu na najładniejszą kartkę świąteczną 🎨 “Boże Narodzenie w Gminie Żórawina” 🎄🎄🎄

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu kartki świątecznej zawierającym element akcentujący związek z gminą Żórawina (np. herb, zabytek, itp.).   🎨🖍🖌
🎄
Pracę należy wykonać samodzielnie w formacie A4 (niezłożony, brystol lub blok techniczny), dowolną trwałą techniką plastyczną w formie płaskiej (rysunkowej, malarskiej, papierowego kolażu), umożliwiającej przygotowanie projektu poligraficznego i druk.
Prace wykonane z elementów przestrzennych typu plastelina, modelina, patyczki, kasze, makarony itp. będą odrzucane.
Nadesłane prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
– Kategoria A – dla przedszkolaków oraz oddziałów„0” (szkoły i przedszkola)
– Kategoria B – dla uczniów szkół podstawowych: kl. I-III
– Kategoria C – dla uczniów szkół podstawowych: kl. IV-VIII
Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Żórawina wybierze 3 najładniejsze kartki świąteczne, (po 1 w każdej kategorii wiekowej) spośród dostarczonych prac. Laureaci otrzymają atrakcyjną nagrodę. 🏅🎁🏅
Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 29 listopada 2021 r. osobiście w siedzibie organizatora w godzinach od 7.30 do 15.30
Pracę należy opatrzyć następującymi danymi umieszczonymi na odwrocie: kategoria (A lub B lub C), imię i nazwisko autora pracy, nazwa szkoły, przedszkola, klasa, grupa.
PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM.
Do pracy należy załączyć wypełnione oświadczenia (zał. nr 1 do Regulaminu).
Regulamin dostępny poniżej:
Udostępnij: