Konkurs na najciekawszą pamiątkę historyczną związaną z gminą Żórawina

blog-img-08

Domy, ich strychy, rodzinne albumy, podwórka kryją skarby. Takie które opowiadajš historię, mówią o dawnych czasach najbliższego otoczenia.

Szukamy eksponatów lub pamiątek związanych z gminą Żórawina.
Najciekawsze eksponaty znajdą się na wystawie historycznej w Muzeum Powozów Galowice, której otwarcie odbędzie się 2 maja 2015 r.

Pierwszy etap konkursu trwa do 22 kwietnia, wybrane eksponaty przekazane w tym okresie znajdą się na wystawie historycznej w Muzeum Powozów Galowice

W II etapie eksponaty można przynosić do 18 wrześœnia.

Ogłoszenie wyników konkursu będzie miało miejsce 4 paŸdziernika 2015 r.
Eksponaty weŸmie w depozyt Muzeum Powozów Galowice (po zakończeniu konkursu zostaną one zwrócone).

Eksponaty prosimy przekazywać do Muzeum Powozów Galowice, albo:
skontaktować się w tej sprawie z jego pracownikami (71 3164116, edukacja@gallen.pl)
lub szkołami na terenie gminy Żórawina.

Konkurs organizuje komitet organizacyjny obchodów 900- lecia Żórawiny, pod patronatem Wójta Gminy Żórawina Jana Żukowskiego.

Więcej informacji na stronie internetowej www.muzeumgalowice.pl

Udostępnij: