Konkurs Lider A4

blog-img-08

Lokalna Grupa Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin KštyWrocławskie, Kobierzyce, Œwięta Katarzyna, Żórawina – LIDER A4 ogłasza konkursy na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Ulotka informacyjna

Udostępnij: