Kondolencje dla Małgorzaty Szatkowskiej – Radnej Gminy Żórawina

żałoba 33a

Z powodu śmierci Ojca – wyrazy głębokiego współczucia Radnej Gminy Żórawina Małgorzacie Szatkowskiej oraz całej Rodzinie składają Wójt Gminy Jan Żukowski, pracownicy Urzędu, Radni Gminy Żórawina oraz Sołtysi.

Udostępnij: