Komunikat Związku Międzygminnego Ślęza-Oława

SOława

Związek Międzygminny Ślęza-Oława informuje, iż na dzień 01 stycznia 2023 r. zarówno stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jak i indywidualne numery kont, na które należy wnosić opłatę,  nie uległy zmianie.

Związek Międzygminny Ślęza-Oława informuje, iż na dzień 01 stycznia 2023 r. zarówno stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jak i indywidualne numery kont, na które należy wnosić opłatę,  nie uległy zmianie.

Aktualnie obowiązujące stawki opłat to:
– 34,00 zł miesięcznie – za każdą osobę zamieszkałą (odpady segregowane).
– 68,00 zł miesięcznie – za każdą osobę zamieszkałą (odpady zmieszane).

Blankiety opłat: możliwe jest wysłanie druków drogą e-mail po wcześniejszym mailowym lub telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby przez właściciela nieruchomości ze wskazaniem numeru ID (klienta) lub odbiór osobisty w Biurze Związku.

Opłaty należy wnosić na indywidualny numer konta bankowego do 15-tego każdego miesiąca za dany miesiąc.

UWAGA: W przypadku zaistnienia zmian mających wpływ na kwotę opłaty tj. zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość (narodziny dziecka, wyprowadzka) lub sposobu gromadzenia odpadów, należy złożyć do Biura Związku korektę deklaracji DO-1 o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 10-dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.

Wysokość stawki za odpady komunalne – Aktualności – Związek Międzygminny Ślęza-Oława (sleza-olawa.pl)

Udostępnij: