Komunikat Wójta Gminy Żórawina

blog-img-08

Szanowni Państwo,

w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną oraz pojawieniem się ryzyka zarażenia koronawirusem SARS –Cov-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID – 19, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Żórawina, zwracam się z prośbą o rozwagę i apeluję o ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktów, unikania skupisk ludzkich.

Jednocześnie proszę o zwrócenie uwagi na osoby szczególnego ryzyka: to jest osoby starsze, schorowane i samotne – to one powinny teraz szczególnie na siebie uważać i unikać skupisk ludzkich. Zwracam się z prośbą o pomoc sąsiedzką w zrobieniu zakupów, wykupieniu leków lub zawiadomienie Ośrodka Pomocy Społecznej o konieczności udzielenia pomocy. Takie drobne gesty są dziś na wagę zdrowia, a nawet życia.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z poleceniem Wojewody Dolnośląskiego, w celu pomocy osobom wymagającym wsparcia, nawiązano współpracę z Policją w celu przepływu informacji dotyczącej osób przebywających na kwarantannie, a które mogą wymagać wsparcia.

Zabezpieczono środki w budżecie gminy na podjęcie działań w celu ochrony sytuacji osób przebywających na kwarantannie pod kątem możliwości zabezpieczenia pomocy w formie posiłku lub produktów żywnościowych, zakupu leków oraz pomocy w postaci interwencji kryzysowej. W przypadku konieczności udzielenia pomocy – będzie ona udzielenia na zgłoszenie a żywność i inne niezbędne do życia rzeczy będą dostarczane przez straż pożarną lub policję bezpośrednio do miejsca zamieszkania.

 

Jednocześnie informuję, że Urząd Gminy Żórawina i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pracować będą normalnie, ale proszę o ograniczenie wizyt w urzędach do niezbędnego minimum i proszę o przychodzenie, gdy dana sprawa będzie wymagała bezpośredniej wizyty w jednostce.

 

W miarę możliwości zaleca się kontakt telefoniczny:

 

Kontakt do Urzędu Gminy Żórawina TEL: 071 381 41 11   

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żórawinie:

71 381 -41-75 kierownik

71 381 -41-77 pracownicy socjalni

71 381- 41-76 pracownicy świadczeń rodzinnych 500+

lub przez platformę ePUAP, e-mail zorawina@gopszorawina.pl

Ponadto informuję, że wypłaty zasiłków będą przebiegały bez zakłóceń w wyznaczonych w decyzjach terminarzach wypłat, tj. wypłaty zasiłków z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych przypadają w dniu 27.03.2020 r.

 

W związku z tą nadzwyczajną i w zasadzie nieprzewidywalną sytuacją, proszę o wyrozumiałość i zachowanie zdrowego rozsądku

Wójt Gminy Żórawina

Jan Żukowski

Udostępnij: