Komunikat GZGK w Żórawinie dotyczy miejscowości: Krajków, Nowojowice, Nowy Śleszów, Stary Śleszów, Polakowice, Racławice Małe.

Screenshot 2021-12-18 at 21-00-27 Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu – Wodociągi Żórawina

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie informuje, iż w dniu 15 grudnia 2021 r. stwierdzono warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dla wodociągu zbiorowego zaopatrywanego z SUW Stary Śleszów na podstawie badań z dnia 13.12.2021 r.

Komunikat dotyczy miejscowości: Krajków, Nowojowice, Nowy Śleszów, Stary Śleszów, Polakowice, Racławice Małe.

Szczegółowe informacje (pełna treść komunikatu: Komunikat nr 01/2021 PPIS we Wrocławiu z dnia 15.12.2021r. ) pod poniższym linkiem:

https://wodociagizorawina.pl/wp-content/uploads/2021/12/Komunikat-01.2021.pdf

Niniejszy komunikat obowiązuje do czasu jego odwołania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu. W badanych próbkach nie stwierdzono obecności Escherichia coli.

W ramach podjętych działań naprawczych i monitorowania jakości dostarczanej wody do sieci przeprowadzono wewnętrzną kontrolę, która nie wykazała nieprawidłowości.

Raport cząstkowy z analizy wody z dnia 14.12.2021 r. – tutaj Informacje telefoniczne udzielane są pod nr. 668 001 060

Udostępnij: