Komunikat GZGK

blog-img-08

W zwišzku z awariš sieci wodocišgowej w Żernikach Wielkich, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie jako zarzšdca gminnej sieci wodocišgowej zwraca się z proœbš o wszelkie informacje zwišzane z wyciekiem wody z sieci wodocišgowej. Miejsce awarii charakteryzować się może mocnym oblodzeniem, rozpuszczonym œniegiem lub wyciekiem wody ponad poziom terenu. Wszelkie informacje należy zgłaszać pod numerem telefonu: (071) 316-51-16 lub 509-425-809.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej informuje również, że w miesišcach luty oraz marzec zostanš wymienione w miejscowoœci Żerniki Wielkie wszystkie wodomierze na nowe.

Udostępnij: