Komunikat GZGK

blog-img-08

W zwišzku z pracami na sieci wodocišgowej w miejscowoœci Jarosławice, w dniu 19 marca 2010r od godziny 10.00 do godziny 14.00 nastšpi przerwa w dostawie wody.

Udostępnij: