Komunikat GZGK

blog-img-08

W zwišzku z pracami na sieci wodocišgowej w miejscowoœciach Galowice oraz Wilczków, w dniu 29 kwietnia 2010 r w godzinach od 9.00 do godziny 11.00 nastšpi przerwa w dostawie wody.

Udostępnij: