Komunikat GZGK

blog-img-08

W zwišzku z pracami na sieci wodocišgowej w miejscowoœci Suchy Dwór, w dniu 30 kwietnia 2010 r od godziny 7.00 do godziny 9.00 nastšpi przerwa w dostawie wody.

Udostępnij: