Komunikat GZGK

blog-img-08

W zwišzku z pracami na sieci wodocišgowej w miejscowoœci Żórawina w dniu 14 maja 2010r od godziny 10.00 do godziny 12.00 u mieszkańców z ulicy Małowiejskiej i ulicy Polnej nastšpi przerwa w dostawie wody.

Udostępnij: