Komunikat GOPS – Zmiany w zasiłkach rodzinnych

blog-img-08

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w dziale Jednostki Organizacyjne – GOPS – Komunikaty została zamieszczona informacja w sprawie zmian w systemie zasiłków rodzinnych:
– Zmiana okresu zasiłkowego.
– Zasady przyznawania dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego i podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania i dodatku w zwišzku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowoœci, w której znajduje się szkoła.
– Zasady przyznawania zasiłku rodzinnego na pełnoletnie dziecko
– Zasady przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z informacjami.

Udostępnij: