Komunikat Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej

blog-img-08

Komunikat dla miszkańców następujšcych miejscowoœci:Bratowice, Turów, Mędłów, Wojkowice, Mnichowice, Zagródki, Jarosławice, Rynakowice.

Szanowni Państwo,
W dniach od 07 do 12 wrzeœnia będzie wykonane intensywne płukanie sieci wodocišgowych ww miejscowoœciach. W zwišzku z powyższym mogš nastapić chwilowe braki wody, oraz woda może mieć bršzowawe zabarwienie.

Z poważaniem
Bartłomiej Dytwiński

Udostępnij: