Komunikat Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej

blog-img-08

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej uprzejmie informuje, że w zwišzku z pracami konserwacyjnymi Stacji Uzdatniania Wody w Węgrach w dniu 04.12.2009 (pištek) mogš wystšpić przerwy w dostawie wody pitnej w miejscowoœciach: Węgry, Bogunów, Brzeœcie, Pasterzyce.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Udostępnij: