Komunikat Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej

blog-img-08

W zwišzku z pracami na sieci wodocišgowej w miejscowoœci Żórawina, w dniu 18 marca 2010r od godziny 15.00 do godziny 17.00 nastšpi przerwa w dostawie wody.

Udostępnij: