Komunikat dot. pracy ARiMR – nowe informacje

blog-img-08
Szanowni Państwo,
w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych
dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – „koronawirusa”, aby skutecznie chronić
zdrowie beneficjentów ARiMR i jej pracowników, prosimy o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu
postępowania w tym okresie. Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć interesantów w jednostkach
organizacyjnych ARiMR tzn.:
 
– ograniczona zostaje możliwość osobistego załatwiania spraw w biurach powiatowych, oddziałach
regionalnych oraz centrali ARiMR – jednostki te pracują bez kontaktu z interesantami;
– kontakt z ARiMR – wyłącznie telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnejlub
elektronicznej), numery telefonów i adresy e-mail będą dostępne w widocznym miejscuprzy wejściu
do placówki Agencji;
 
– w sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań we wszystkich jednostkach
organizacyjnych ARiMR udostępnione zostaną wrzutnie / urny, w których możliwe będzie
pozostawienie dokumentów / wniosków / oświadczeń bez konieczności kontaktuz pracownikami
Agencji.
Udostępnij: