KOLORY POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE

blog-img-08
Związek Międzygminny Ślęza-Oława informuje:
Od dnia 1 lipca 2022 roku na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława pojemniki oraz worki na odpady zbierane selektywnie muszą być w określonych kolorach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z dnia 17 maja 2021 r. Poz. 906)
Udostępnij: