Kolektory słoneczne – spotkanie informacyjne

blog-img-08

Firma HETMAN EKO Sp. z o.o. wystartowała z „PROGRAMEM DOFINANSOWANIA DO 70% NA ZAKUP I MONTAŻ ZESTAWÓW SOLARNYCH”.
Celem projektu jest propagowanie alternatywnych Ÿródeł energii wœród Mieszkańców Miast/Gmin i Wspólnot Mieszkaniowych oraz badanie efektywnoœci kolektorów słonecznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obecnie firma ta organizuje prelekcje informacyjne z mieszkańcami sołectw w Gminie Żórawina w dniach;
16 marca 2012 r. – Żórawina, ul. Niepodległoœci 6 (Gminne Centrum Kultury)
19 marca 2012 r. – Nowy Œleszów, ul. Oławska (Œwietlica wiejska)

Serdecznie zapraszamy na spotkania.

Udostępnij: