Kolejne drogi transportu rolnego wykonane

blog-img-08

W sierpniu br. zakończyły się prace polegające na budowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowoœciach: Karwiany i Suchy Dwór. W ramach tej inwestycji powstało około 1 km nowych dróg o nawierzchni bitumicznej. Droga do Karwian połączyła się z wybudowaną w roku ubiegłym droga Rzeplin-Suchy Dwór a ulica Kobierzycka w Suchym Dworze zapewni lepszy dojazd do ulic: Parkowej, Agrestowej i Lisiej.
Wybudowane drogi umożliwia mieszkańcom wsi Karwiany i Suchy Dwór dojazd do pól oraz posesji w każdych warunkach pogodowych.
Pozyskane dofinansowanie ze śœrodków budżetu Województwa Dolnoœśląskiego znacząco wpłynęło na obniżenie kosztów inwestycji.
Tomasz Gracz
 

Udostępnij: