„Koalicja na rzecz wymiany źródeł ciepła” – projekt UE dla mieszkańców domów jednorodzinnych

Przedmiotem projektu grantowego jest udzielenie grantów przez Grantodawcę Grantobiorcom z obszaru Gmin Partnerskich na realizację projektów inwestycyjnych Grantobiorców, których celem szczegółowym jest redukcja niskiej emisji oraz redukcja emisji CO2 w sektorze mieszkaniowym, poprzez wymianę dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na źródła ciepła nieemisyjne (OZE).

Uruchomiono możliwość rejestracji w ramach nadchodzącego II naboru dla poniższych Gmin:

Kobierzyce

Oborniki Śląskie

Siechnice

Sobótka

Żórawina

Długołęka

Kąty Wrocławskie

Po zarejestrowaniu i zalogowaniu się, zostaną Państwu udostępnione informacje na temat audytorów  przypisanych do poszczególnych gmin, wraz z danymi kontaktowymi. Z audytorem należy skontaktować się w celu przeprowadzenia obowiązkowego audytu w Państwa nieruchomości. Audyt będzie załącznikiem do wniosku o grant.

Wszelkie dokumenty związane z wnioskiem o grant zostaną udostępnione w pierwszym dniu na składanie wniosków. Kolejność składania wniosków nie będzie miała wpływu.  Wnioski będą oceniane na podstawie kryteriów. Po ocenie będzie upubliczniony ranking wniosków.

*Koszt audytu jest wydatkiem niekwalifikowalnym, nie podlega refundacji.

 

ZIT – uruchomiliśmy możliwość rejestracji w ramach nadchodzącego II naboru dla gmin

Udostępnij: