Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF)”$53$1$1581422632$1581428590$1$0$0$0$0

blog-img-08

Szanowni Państwo,

Oto kilka ważnych informacji na temat projektu pn: „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF)”

Uruchomiono możliwość rejestracji dla osób zainteresowanych wzięciem udziału w konkursie. Rejestracji można dokonać na stronie www.eko-cieplo.com . Po zarejestrowaniu (http://eko-cieplo.com/panel-grantobiorcy/) i zalogowaniu się, zostaną zainteresowanym udostępnione informacje na temat audytorów  przypisanych do poszczególnych gmin, wraz z danymi kontaktowymi. Następnie zainteresowany powinien skontaktować się z audytorem w celu przeprowadzenia obowiązkowego audytu, który będzie załącznikiem do wniosku o grant. Wszelkie dokumenty związane z wnioskiem o grant zostaną udostępnione w pierwszym dniu terminu wyznaczonego na składanie wniosków. Kolejność składania wniosków nie będzie miała wpływu.  Wnioski będą oceniane na podstawie kryteriów. Po ocenie będzie upubliczniony ranking wniosków. 

*Koszt audytu jest wydatkiem niekwalifikowalnym, nie podlega refundacji.

Udostępnij: