„Klasa” – autorski program stypendialno-rozwojowy Fundacji BNP PARIBAS

ogłoszenie

Do 30 kwietnia trwa 20. rekrutacja do „Klasy” – autorskiego programu stypendialno -rozwojowego Fundacji BNP Paribas dla wyróżniających się w nauce absolwentów szkół podstawowych, którzy chcą kontynuować naukę w dobrych liceach w większych miastach, a dla których byłoby to niemożliwe bez wsparcia finansowego. Program istnieje od 2003 roku. Obecnie stypendyści mogą wybrać 1 z czołowych liceów partnerskich w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdyni lub Szczecinie.

Dotychczas ze wsparcia skorzystało 839 stypendystów z 489 miejscowości w Polsce, a Bank BNP Paribas przekazał na jego funkcjonowanie ponad 25,5 miliona złotych.

Kryteria przyjęcia do programu

 • Dobre wyniki w nauce: średnia ocen powyżej 4,5 po I semestrze ósmej klasy szkoły podstawowej
  i/lub tytuł laureata/finalisty olimpiady lub konkursu przedmiotowego
  i/lub inne osiągnięcia społeczne, naukowe, artystyczne.
 • Chęć nauki w jednym z liceów partnerskich oraz gotowość do zamieszkania w internacie.
 • Motywacja do dalszego rozwoju i zainteresowanie działaniami wolontariackimi.
 • Pochodzenie z miejscowości do 150 tys. mieszkańców (nie dotyczy kandydatów wychowujących się w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej).
 • Dochód nieprzekraczający 1 700 zł na osobę w rodzinie.
 • Rekomendacja wychowawcy lub dyrektora szkoły podstawowej.

Co obejmuje stypendium?

 • Pełne wsparcie w trakcie 4 lat nauki w liceum, m.in. internat, wyżywienie, kieszonkowe, podręczniki, wycieczki szkolne, wyjścia kulturalne, stałą opiekę wychowawcy i pedagogów, warsztaty i wsparcie psychologa.
 • Stypendium finansowe na I roku studiów.
 • Udział w integracyjnym obozie językowym oraz obozie wakacyjnym.
 • Wsparcie działań wolontariackich.
 • Dostęp do nagród stypendialnych
 • Dalszy rozwój w ramach działalności Stowarzyszenia Absolwentów Programu Klasa.

„Klasa” to dużo więcej niż tylko stypendium

Misją Fundacji BNP Paribas jest odważne zmienianie świata na taki, w którym jest mniej nierówności, także tej edukacyjnej. Dlatego od 20 lat prowadzi m.in. program stypendialny „Klasa”. Szczegóły dostępne są na stronie www.programklasa.pl, zapytania kierować można na adres mailowy klasa@bnpparibas.pl.

Udostępnij: