Kładka nad rzeką Żurawką

blog-img-08

Pod koniec lutego 2018 r. do użytkowania została oddana kładka dla pieszych nad rzeką Żurawką w miejscowości Żórawina. Nowa kładka znacznie skróci czas przemieszczania się osób poruszających się pieszo lub rowerem przez rzekę Żurawkę oraz poprawi bezpieczeństwo osób, które aby dostać się do szkół, sklepów, boiska, itp. muszą pokonać ruchliwą ulicę Al. Niepodległości.

Kładka została wykonana z zespolonej konstrukcji składającej się ze stalowych belek połączonych z żelbetową płytą, posadowionych na betonowych podporach. Bezpieczeństwa na kładce strzegą stalowe balustrady. Umocnione zostało także dno rzeki w obrębie budowli. Dla usprawnienia ruchu wykonana została ścieżka z kruszywa granitowego ułatwiająca dojście do przejścia od ulicy Owocowej.

W chwili obecnej rozpoczynane są prace nad budową oświetlenia drogowego przy ul. Owocowej, które swoim zasięgiem obejmą również przejście przez kładkę.

Koszt inwestycji wyniósł 153 135,00 zł w całości pokryty ze środków budżetu Gminy Żórawina. 

Opracował: Tomasz Mazur

Udostępnij: