Katastrofa samolotu – Prezydent Lech Kaczyński nie żyje

blog-img-08

O godz. 18:00 w sobotę w całym kraju formalnie rozpoczęła się żałoba narodowa, ogłoszona po œmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki Marii i ponad 90 innych osób, które zginęły w katastrofie samolotowej pod Smoleńskiem. Żałoba narodowa potrwa do pištku 16 kwietnia.

Zgodnie z ustawš o godle barwach narodowych i hymnie Rzeczpospolitej Polskiej żałobę narodowš rozporzšdzeniem wprowadza prezydent.

W obecnej sytuacji, po œmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, zgodnie z konstytucjš obowišzki głowy państwa przejšł marszałek Sejmu Bronisław Komorowski i to on ogłosił wprowadzenie żałoby.

W czasie żałoby narodowej flagi państwowe na gmachach publicznych zostajš opuszczone do połowy masztu i przepasane kirem. Na czas trwania żałoby odwoływane sš imprezy masowe, rozrywkowe, koncerty i imprezy sportowe.

W sobotę, jeszcze przed formalnym rozpoczęciem się żałoby narodowej, Polacy w całym kraju spontanicznie czcili pamięć ofiar katastrofy. W wielu miastach tysišce ludzi zapalało znicze i gromadziło się w koœciołach, gdzie odbywajš się msze w intencji tych, którzy zginęli.

Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie zgromadziły się tysišce osób, na chodniku palš się znicze składane sš kwiaty. Kwiaty i znicze pojawiły się też w Sopocie przed domem, w którym mieszkali Maria i Lech Kaczyński.

W podcieniach Pałacu Prezydenckiego wystawiane zostały księgi kondolencyjne, podobnie dzieje się w ratuszach wielu miast w kraju. W Krakowie bił Dzwon Zygmunta. Z całego œwiata do Warszawy napływajš kondolencje.

Udostępnij: