Kanalizacja sanitarna w miejscowości Mędłów i Rzeplin

blog-img-08

W dalszym ciągu trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzeplin i Mędłów.

Obecnie wykonawca prowadzi prace ziemne i instalacyjno – montażowe wzdłuż drogi powiatowej (al. Lipowa i al. Dębowa) w miejscowości Rzeplin oraz wykonuje przewiert horyzontalny pod autostradą A-4 w celu połączenia kanałów kanalizacji sanitarnej pomiędzy miejscowością Rzeplin i Mędłów.

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o długości ok. 9 km z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Żórawina.

Koszt całkowity zadania 8 500 000,40 zł.

Prace prowadzi firma: Przedsiębiorstwo Inżynierii i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy

Zadania są  współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby”, Działania nr 4.2 „Gospodarka wodno ściekowa”, Poddziałania nr 4.2.2 „Gospodarka wodno – ściekowa – ZIT WrOF”.

Udostępnij: