Kamienna Góra: zapraszamy na Regionalne Spotkania Międzysektorowe (29 maja 2017 r.)

blog-img-08

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD wraz z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego zapraszają przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska, na Konsultacje projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2018 rok” oraz na prelekcję dotyczącą uwarunkowań formalno-prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce.

W pierwszej części spotkania omówiony zostanie projekt dokumentu „Program Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2018 rok”, a uczestnicy spotkania będą mogli przekazać swoje uwagi. Będzie również możliwość zadania pytań dotyczących projektu ww. dokumentu na rok 2018.

 W drugiej części spotkania podczas prelekcji omawiane będą następujące zagadnienia:

1) Prawidłowe opisywanie dokumentów finansowo-księgowych oraz ich księgowanie.

2) Odpłatna działalność organizacji pożytku publicznego.

3) Prowadzenie działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe.            

Spotkanie odbędzie się w dniu 29 maja 2017 r. w godz. 10.00-14.30, w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 2 w Kamiennej Górze.

Swój udział w spotkaniu można potwierdzić do dnia 28 maja 2017 r. telefonicznie – pod numerem telefonu 75 645 01 29 / 75 645 01 04, lub za pomocą wiadomości mail przesłanej na adres: cecylia.skulska@kamienna-gora.pl

Strupice gm. Chojnów: zapraszamy na Regionalne Spotkania Międzysektorowe (2 czerwca 2017 r.)    

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD oraz Wójt Gminy Chojnów pan Andrzej Pyrz zapraszają przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska, na Konsultacje projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2018 rok” oraz na prelekcję dotyczącą uwarunkowań formalno-prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce.

W pierwszej części spotkania omówiony zostanie projekt dokumentu „Program Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2018 rok”, a uczestnicy spotkania będą mogli przekazać swoje uwagi. Będzie również możliwość zadania pytań dotyczących projektu ww. dokumentu na rok 2018.

W drugiej części spotkania podczas prelekcji omawiane będą następujące zagadnienia:

1) Prawidłowe opisywanie dokumentów finansowo-księgowych oraz ich księgowanie.

2) Odpłatna działalność organizacji pożytku publicznego.

3) Prowadzenie działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe.         

Spotkanie odbędzie się w dniu 2 czerwca 2017 r. w godz. 10.00-14.30, w sali wiejskiej w Strupicach.

Swój udział w spotkaniu można potwierdzić do dnia 30 maja 2017 r. telefonicznie – pod numerem telefonu 76 81 88 502 wew. 35, lub mailowo na adres: a.kozak@gmina-chojnow.pl

 

 

Udostępnij: