Jesienna akcja szczepienia lisów wolno żyjšcych przeciwko wœciekliŸnie

blog-img-08

Informujemy, że w dniach od 01 wrzeœnia 2011 r. do 10 wrzeœnia 2011 roku na terenie województwa dolnoœlšskiego zostanie przeprowadzona kolejna jesienna akcja szczepienia lisów wolno żyjšcych przeciwko wœciekliŸnie , poprzez wyłożenie szczepionki doustnej z samolotów w iloœci 20 dawek na 1 km2 .
W zwišzku z tym, w tym czasie obowišzuje:
– zakaz polowania z psami
– zakaz wolnego wypuszczania psów i kotów
– nakaz trzymania psów gospodarskich na uwięzi, a kotów w zamknięciu.

Każdy przypadek kontaktu człowieka z wyłożonš szczepionkš należy zgłosić służbie zdrowia, natomiast przypadek kontaktu zwierzęcia służbie weterynaryjnej.

Lekarze proszš, by nie dotykać przynęt – zwierzę nie zainteresuje się przedmiotem dotkniętym przez człowieka, taka szczepionka zmarnuje się. Przez trzy tygodnie powinniœmy unikać spacerów po lesie z psami.
Szczepionka co prawda nie jest szkodliwa dla zwierzšt domowych, ale w razie kontaktu z substancjš lepiej zgłosić się z pupilem do weterynarza.

WSKAZÓWKI dla mieszkańców terenów, na których zostanš wyłożone immunoprzynęty do zwalczania wœcieklizny u lisów:

– Do zwalczania wœcieklizny zostanš zrzucone z samolotu przynęty, które po przyjęciu przez lisy wytworzš immunologicznš odpornoœć.
– Przynęty zawierajš szczepionkę przeciw wœciekliŸnie o kształcie plastrów. W œrodku umieszczony jest plastikowy pojemnik zawierajšcy płynnš szczepionkę. Szczepionka zawarta w przynęcie po przegryzieniu przez lisa wytwarza immunologicznš odpornoœć przeciw wœciekliŸnie.
– Przynęty, które były dotykane przez ludzi, sš omijane przez lisa.
– Prosimy nie podnosić i nie dotykać przynęt.
– Szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierzšt domowych i innych zwierzšt wolno żyjšcych.
– Dla zachowania ostrożnoœci, prosimy przy ewentualnych kontaktach z przynętami otwarte rany, oczy, jamę ustnš i nos gruntownie przemyć wodš i mydłem. W dalszym postępowaniu należy zgłosić się do lekarza.
– Po wyłożeniu przynęt przez trzy tygodnie nie wolno wypuszczać psów.
– Przynęty ze szczepionkš dopuszczone sš do szczepienia lisów.
– W wypadku kontaktów zwierzšt domowych z przynętami należy się skontaktować z lekarzem weterynarii.

Udostępnij: