Jednogłośne uchwalenie budżetu gminy na 2024r.

Sesja budżetowa 2023_LIV sesja (12)

21 grudnia 2023 r. odbyła się LIV Sesja Rady Gminy Żórawina, na której jednogłośnie uchwalono budżet gminy na rok 2024.

Wójt Jan Żukowski serdecznie dziękuje Radnym Gminy, Członkom Komisji Budżetowej, Skarbnikowi oraz wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, a także mieszkańcom za pracę przy tworzeniu budżetu na kolejny, wymagający 2024 rok oraz za jego zgodne zatwierdzenie. Jest on rekordowy, bo po raz pierwszy przekroczył barierę 120 mln zł pod względem wydatków. Na same inwestycje przewidziano około 50 mln zł. Znaczną część tych środków stanowią fundusze zewnętrzne: unijne i krajowe.

Udostępnij: