Jeden procent podatku dla OSP Rzeplin

blog-img-08

Przekaż 1 procent podatku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeplinie – uzyskane œrodki finansowe będš przeznaczone na zakup sprzętu i umundurowania pożarniczego.

Plakat informacyjny

Udostępnij:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email