Informujemy, iż Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłosił XVIII edycję „Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego” na rok szkolny 2017/2018.

blog-img-08
Program skierowany jest do szczególnie uzdolnionych (w sferze naukowej,artystycznej i sportowej) uczniów, którzy w nadchodzącym roku szkolnym 2017/2018 będą uczniami szkół ponadgimnazjalnych (kończących się egzaminem maturalnym) i zamieszkałych na terenie Powiatu Wrocławskiego.Szczegółowa informacja dotycząca stypendium i wzór wniosku w załącznikach oraz na stronie: www.powiatwrocławski.pl w zakładce "Edukacja, Kultura i Sport"

Aby otworzyć poniższe załączniki należy je najpierw pobrać na dysk.

Udostępnij: