Informacje z I sesji Rady Gminy Żórawina VI kadencji

blog-img-08

W dniu 2 grudnia 2010 r. o godzinie 15.00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Żórawinie odbyła się I inauguracyjna uroczysta sesja Rady Gminy Żórawina VI kadencji.
Radni odebrali od Przewodniczšcej Gminnej Komisji Wyborczej Anny Smagi zaœwiadczenia o wyborze na radnego.
Na sesji odbyły się wybory nowego przewodniczšcego Rady Gminy Żórawina, którym został Maciej Koba. Wiceprzewodniczšcym został Ryszard Węgłowski, który funkcję tę pełnił również w poprzedniej kadencji władz samorzšdowych.
Dotychczasowy Wójt Gminy Żórawina, Jan Żukowski wybrany na kolejnš kadencję w dniu 21 listopada 2010r w I turze wyborów samorzšdowych liczbš głosów wyborców 2472, co stanowi 75,32% , złożył w obecnoœci radnych i zaproszonych goœci uroczyste œlubowanie.

Udostępnij: