Informacje w zwišzku z wprowadzeniem selektywnej zbiórki plastiku, szkła i makulatury w Gminie Żórawina

blog-img-08

W dniach 1-3 marca 2012 r. mieszkańcom Gminy Żórawina majšcych podpisanš umowę z WPO ALBA w zakresie œwiadczenia usług odbioru odpadów komunalnych zostanš rozwiezione worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Każdy klient indywidualny otrzyma:
– jeden żółty worek 120 l na plastik;
– jeden przeŸroczysty worek 80 l na szkło;
– ulotkę o selektywnej zbiórce szkła i plastiku.

Harmonogram odbioru odpadów

Udostępnij: