Informacje o programie „Dobry Start”

blog-img-08

Na podstawie rządowego programu „Dobry Start” rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każdego ucznia szkoły podstawowej i ponadpodstawowej zamieszkałego na terenie Gminy Żórawina – bez względu na dochód.

 

Dla kogo świadczenie dobry start:

Świadczenie przysługuje w kwocie 300 zł i przyznawane będzie na każde uczące się dziecko, raz w roku, bez względu na dochód rodziny. Świadczenie dobry start przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo -terapeutycznych oraz osobom uczącym się.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się:

– 20. roku życia,

– 24. roku życia –w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole oraz dla uczniów uczących w szkołach dla dorosłych i policealnych.

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start będą przyjmowane:

– elektronicznie od 1 lipca 2019 r. do 30 listopada 2019 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl oraz wybranych systemów bankowych,

– tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2019 r. do 30 listopada 2019 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żórawinie Al. Niepodległości 15.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do 30 września 2019 r. Wnioski złożone w okresie od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2019 r. będą realizowane w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

 

Gdzie można pobrać wnioski:

Wnioski wraz z załącznikami będzie można pobrać od 1 lipca 2019 r.  ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żórawinie gopszorawina.bip.gov.pl zakładka wzory dokumentów lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żórawinie przy Al. Niepodległości 15

 

UWAGA !!!!

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żórawinie w godzinach pracy ośrodka lub pod nr telefonu: (71) 31 -65 – 103 w 25 lub 71 381 – 41 – 76.

lub stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej .

Udostępnij: