Informacje o pogrzebie

blog-img-08

Ceremonia Pogrzebowa poprzedzona Mszą ŒŚwiętą odbędzie się dnia 19.08.2015
o godŸ 15.00 w Koœciele Parafialnym w Kostomłotach
po czym nastąpi wyprowadzenie Ciała na Miejsce Wiecznego Spoczynku
O czym powiadamia pogrążona w żalu i smutki Rodzina

Udostępnij: