Informacje na temat programu „Mój prąd”

blog-img-08

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomia dwa nabory w programie priorytetowym Mój Prąd.

1 lipca br. wystartował nabór wniosków w jego trzeciej edycji.
Będzie prowadzony do 22 grudnia 2021 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania środków.
Budżet programu to ponad 500 mln zł.

W 2022 r. NFOŚiGW uruchomi kolejną, czwartą edycję Mojego Prądu.
Pierwsza transza budżetu wyniesie ok. 850 mln zł., a wysokość kolejnej poznamy na jesieni, po weryfikacji budżetów państw członkowskich UE.

Mój Prąd 3.0 – oferta dla dojrzałego rynku
Trzecia odsłona Mojego Prądu jest skierowana do osób fizycznych, wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które są stroną Umowy Kompleksowej (umowa regulująca kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji) z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej.
Ubiegający się o wsparcie z NFOŚiGW mogą liczyć na:
– dofinansowanie instalacji o mocy od 2 do 10 kW, która jest zakończona i podłączona do sieci OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego),
– dofinansowanie do 3 tys. zł, ale nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych,
– prostsze zasady aplikowania – wnioski będą składane wyłącznie drogą elektroniczną.

Maksymalny poziom dofinansowania wynika z niższych cen mikroinstalacji na polskim rynku, spowodowanych spadkiem globalnych cen paneli PV.
Dla średniej instalacji o mocy 5,6 kW, po uwzględnieniu ulgi termomodernizacyjnej wynoszącej blisko 4 tys. zł oraz obowiązującego systemu opustów, czas zwrotu z inwestycji dla 4-osobowej rodziny wyniesie niecałe 7 lat.
Mój Prąd 4.0, czyli „nie wypuszczaj prądu z domu”
Czwarta edycja programu Mój Prąd jest wypracowywana z uwzględnieniem zmian na rynku energii oraz oczekiwań konsumentów zgłaszanych w ramach konsultacji społecznych do procesu legislacji z rynkiem PV, operatorami sieci dystrybucyjnych i producentami magazynów energii.
Efektem ostatniego etapu strategicznych zmian, wprowadzanych przez resort klimatu i środowiska, będzie oferta dla użytkowników indywidualnych i przedsiębiorców premiująca magazynowanie i zużywanie (autokonsumpcję) prądu w miejscu jego powstania, czyli w gospodarstwie domowym i jego najbliższym otoczeniu.

Będzie ona zawierać zarówno obecnie dostępne zachęty (ulga termomodernizacyjna, kompleksowe wsparcie w obecnych programach, tj. dofinansowanie do 5 tys. złotych do paneli PV w programie „Czyste Powietrze”, w którym podstawa to wymiana tzw. „kopciucha”.
Dofinansowane zostaną także nowe rozwiązania służące magazynowaniu energii w różnej postaci, systemy zarządzania energią na poziomie gospodarstwa domowego oraz urządzenia zwiększające autokonsumpcję, jak np. ładowarki samochodów elektrycznych.
Wprowadzenie przez NFOŚiGW nowych elementów, podlegających dofinansowaniu, jest możliwe dzięki przygotowywanym przez MKiŚ nowym rozwiązaniom legislacyjnym umożliwiającym:
– negocjacje cen sprzedaży/zakupu wytwarzanej energii u agregatorów
– dowolną zmiany sprzedawcy i agregatora w ciągu 24h, co ułatwi dodatkowo dostęp do porównywarki cen energii.
– korzystanie z umów z ceną dynamiczną.
Skorzystanie przez odbiorcę energii z porównywarki cen lub zawarcie przez niego umowy z ceną dynamiczną umożliwi zainstalowany u odbiorcy inteligentny licznik zdalnego odczytu.
Możliwość korzystania z funkcji tych urządzeń da odbiorcom tzw. ustawa licznikowa, wchodząca w życie 2 lipca br. Nowa ustawa przewiduje, że do końca 2028 roku, takie liczniki zostaną zainstalowane u co najmniej 80% odbiorców końcowych, w tym, u co najmniej 80% gospodarstw domowych.
Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne zawiera szczegółowy harmonogram instalacji liczników, który zrealizują operatorzy systemów dystrybucyjnych.
W 2022 roku będziemy nadal oferować dotacje do zakupu paneli PV, ale będą one powiązane z komponentami motywującymi prosumenta do autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej, czyli inteligentnym systemem zarządzania energią, ładowarką do samochodu, magazynem ciepła i chłodu, a być może także indywidualnym magazynem energii – wyjaśnia Paweł Mirowski, wiceprezes NFOŚiGW, odpowiedzialny za obszar OZE Funduszu.
Elastyczne podejście
Finansowanie w programie dostosowane jest do różnych potrzeb. O dotację mogą się ubiegać także osoby, które zakupiły instalację przed ogłoszeniem naboru, jednak nie wcześniej niż 1 lutego 2020 r.
Możliwe będzie również połączenie dofinasowania z ulgą termomodernizacyjną, o ile koszty przedstawione do rozliczenia będą pomniejszone o kwotę przyznanej dotacji.
Wysokość dotacji będzie zależała od zakresu rzeczowego inwestycji. Planowane dofinansowanie do mikroinstalacji PV wyniesie maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 3 tys. zł (w przypadku wcześniejszego skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej prosument dolicza dofinansowanie do podstawy opodatkowania za 2021 rok w zeznaniu podatkowym składanym w przyszłym roku).
Szczegóły dotyczące aktualnego naboru dostępne są na stronie: https://mojprad.gov.pl

 

Udostępnij: