Informacje dotyczšce stypendium socjalnego na rok szkolny 2009/2010

blog-img-08

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczone zostały informacje i wniosek na stypendium socjalne dla uczniów na rok szkolny 2009/2010.
Wnioski należy składać w terminie od 1 wrzeœnia do 15 wrzeœnia 2009r.

Zapraszamy do zapoznania sie z dokumentami.

Udostępnij: