Informacja ze Zwišzku Międzygminnego Œlęza Oława

blog-img-08

Informujemy, że wszelkie informacje dotyczšce odpadów komunalnych, np. o wysokoœci zadłużenia, indywidualnym numerze konta, można uzyskać w siedzibie Biura Zwišzku Międzygminnego Œlęza-Oława ul. Żernicka 17 w Œwiętej Katarzynie oraz telefonicznie pod numerem telefonu 71/391 91 50, pod warunkiem wskazania pracownikowi Zwišzku, w celu weryfikacji osoby dzwonišcej, informacji o numerze identyfikacyjnym, adresie Nieruchomoœci oraz danych osoby składajšcej deklarację.
Swojego numeru ID (numeru klienta) nie należy ujawniać innym osobom, niż pracownicy Zwišzku.

Udostępnij: