Informacja ze spotkania w sprawie Posterunku Policji w Żórawinie

blog-img-08

Na wniosek Komendanta Policji zostało zaplanowane spotkanie, które odbyło się o godzinie 12:00 dnia 26 stycznia 2017 roku, na którym obecni byli: Komendant Miejski Policji we Wrocławiu – mł. insp Dariusz Kokornaczyk, Komendant Komisariatu Policji Wrocław Krzyki – podinsp. Dariusz Liksza, Przewodnicząca Komisji Oświaty – pani Jadwiga Babij, Wójt Gminy Żórawina Jan Żukowski o czym informował publicznie Wójt Gminy na ostatniej sesji Rady Gminy Żórawina, na Komisji Oświaty oraz spotkaniu z Sołtysami.

Przedmiotem rozmów było wzmocnienie rewiru dzielnicowych w Żórawinie poprzez zapewnienie nowych etatów, w związku ze złożoną przez Wójta, Komisję Oświaty i Sołtysów petycją w sprawie utrzymania i dalszej służby policjantów w ramach lokalnej jednostki. Spotkanie miało na celu przedstawienie aktualnych spraw związanych z bezpieczeństwem mieszkańców i problemów z jakimi się borykają.

W wyniku poczynionych ustaleń, Gmina zobowiązała się do remontu obecnego posterunku, w celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy policjantom, natomiast Pan Komendant zaprosił Wójta do uczestnictwa w powołanym przez siebie zespole, którego zadaniem jest wypracowanie najkorzystniejszego rozwiązania i podjęcie ostatecznej decyzji w powyższym zakresie.     

Udostępnij: