Informacja z Sesji Nadzwyczajnej RG z 10.02.2023 r. ws rozbudowy szkoły

Sesja 10.02.2023 4

10 lutego 2023 roku, na wniosek Wójta Gminy Żórawina odbyła się Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Żórawina. Głównym celem obrad było zatwierdzenie Wieloletniej Prognozy Finansowej, która na rok 2024 przewidywała zaplanowanie środków na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Żórawinie. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej  umożliwiłoby podpisanie umowy na kontynuację tej inwestycji. Większość Radnych, stosunkiem głosów 8 do 7 opowiedziała się przeciw przyjęciu projektu WPF, co jest równoznaczne z brakiem możliwości podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu, a rozbudowa szkoły została zablokowana.

Inwestycja jest kluczowa dla społeczności naszej gminy, zwłaszcza rodziców i dzieci, istnieje obiektywna potrzebna zwiększenia liczby miejsc w placówce, co związane jest z dynamicznym przyrostem liczby mieszkańców i rozwojem budownictwa mieszkaniowego.

Udostępnij: