Informacja wyjaśniająca artykuł zorawina.info z dnia 23 lipca 2017, w którym Pani Radna Gminy Agnieszka Drapus wprowadza w błąd mieszkańców podając niepełne informacje

blog-img-08

Gmina Żórawina pragnie sprostować artykuł, który zawiera wiele rozbieżności.

Odnośnie straconych szans na kanalizację:  Gmina Żórawina  w dniu 19 czerwca 2017 r. złożyła wniosek na „Rozbudowę sytemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Żórawina- etap I” obejmujący miejscowość Mędłów, Rzeplin oraz Żórawina. W ramach wskazanej inwestycji planuje się budowę 12,49 km kanalizacji sanitarnej. Całkowity koszt przedsięwzięcia 16 421 147,42 zł w tym możliwa do uzyskania dotacja w kwocie 10 005 138,69 zł. Wniosek jest obecnie w trakcie oceny dokonywanej przez Instytucję Zarządzającą.

Odnośnie straconych szans na wyposażenie Ośrodka Zdrowia: Gmina Żórawina w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Siechnicach złożyła w dniu 16-06-2017 r. protest odwoławczy od uzyskanej decyzji odrzucenia wniosku, protest jest w trakcie rozpatrywania przez Instytucję Zarządzającą.

Odnośnie dofinansowania wozu strażackiego OSP Rzeplin: Gmina Żórawina informowała na stronie www.gminazorawina.pl w dniu 26-05-2017 r., iż OSP Węgry otrzymała dofinansowanie na zakup wozu strażackiego w kwocie 220 647 zł z Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oraz  w dniu 21-07-2017 r. iż otrzymała dofinansowanie w kwocie  80 000  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i  35 000 zł od Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Całkowita kwota uzyskanego dofinansowania 335 647 zł.

Szkoda, że redakcja zorawina.info nie podaje do wiadomości mieszkańców pozytywnych informacji o uzyskanych dofinansowaniach np.

– dofinansowanie na budowę trasy rowerowej Mnichowice – Wojkowice w kwocie 967 993,11 zł, Gmina 27-07-2017 podpisuje umowę o dofinansowanie oraz przygotowuje się do ogłoszenia przetargu,

– Wspólny wniosek partnerski 14 samorządów z Dolnego Śląska, w tym Żórawiny, o nazwie Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska, realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość – Centrum Technologii Energetycznych” ze Świdnicy został sklasyfikowany na I miejscu listy rankingowej i jako jedyny uzyska dofinansowanie, którego wartość to 20,7 mln złotych,

– dofinansowanie na doposażenie obiektów szkolnych na terenie Gminy Żórawina na kwotę 258 031,79 zł.

 

 

 

Udostępnij: