Informacja ws planowanych działań Rewiru Dzielnicowych

POLICJA LOGO WR

W ramach programu “Dzielnicowy Bliżej Nas” oraz działań priorytetowych na terenie Gminy Żórawina, Rewir Dzielnicowych pragnie poinformować, że na okres 01.01.2023r.- 30.06.2023r. wprowadzono następujące założenia w poszczególnych rejonach:

 

1. Rejon nr 1- dzielnicowa mł. asp. Agata Baraniecka

Wyeliminowanie lub ograniczenie popełniania wykroczeń społecznie uciążliwych takich jak spożywanie alkoholu i zaśmiecanie terenu oraz zakłócenia ładu i porządku publicznego w obrębie chodnika pomiędzy Gminnym Centrum Kultury a sklepem Chata Polska w Żórawinie przy Alei Niepodległości.

 

2. Rejon nr 2- dzielnicowy mł. asp. Sebastian Dudziak

Eliminacja lub ograniczenie zakłóceń ładu i porządku publicznego oraz wykroczeń społecznie uciążliwych ze szczególną uwagą na dewastację mienia, zaśmiecanie I spożywanie alkoholu na terenie Skateparku w Karwianach przy ul. Fiołkowej 10.

 

3. Rejon nr 3- dzielnicowy sierż. szt. Grzegorz Nyczka

Ograniczenie lub całkowita eliminacja wykroczeń społecznie uciążliwych ze szczególną uwagą na spożywanie alkoholu i zaśmiecanie oraz naruszenia ładu i porządku publicznego w obrębie sklepu spożywczego w Mnichowicach przy ul. Lipowej 55.

Udostępnij: