INFORMACJA ws E-USŁUG oraz Polityka prywatności Aplikacji Mobilnej e-Zorawina

blog-img-08

 

Poniżej znajduje się informacja graficzna w zakresie wprowadzanych e-usług w Urzędzie Gminy Żórawina w ramach projektu o nazwie ”Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”, dofinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020 (Oś Priorytetowa nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne” Działanie nr 2.1 „E-usługi publiczne”, Poddziałanie nr 2.1.1 „E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne”).


REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DLA UŻYTKOWNIKÓW APLIKACJI MOBILNYCH GMINY ŻÓRAWINA

Udostępnij: